مرور رده

اسپینینگ

فواید کلاس اسپینینگ چیست؟

کلاس اسپینینگ بین 45 تا 60 دقیقه طول می‌کشند. زمان بیشتری برای این کار نیاز نیست چرا که شرکت کنندگان بعد از تمرین پر از عرق شده، پاهایشان درد می‌گیرد و مایل به ترک محل هستند. اسپینینگ نوعی تمرین سنگین چرخ زدن است که معمولا بجای دوچرخه از یک دستگاه ثابت با چرخ‌های سنگین متصل به پدال استفاده می‌شود. این دستگاه در واقع یک دوچرخه ثابت است. بدین صورت که شما پاهایتان را تند تند حرکت می‌دهید و برای متوقف کردن آن باید فشار بیشتری به دستگاه وارد کنید. شما نمی‌توانید یکباره پا زدن را متوقف کنید، به همین دلیل هیچ ثانیه‌ای بدون…