شعبه دروس

شعبه 3 : خیابان شهید کلاهدوز ، چهار راه قنات ، کوچه آقا میری ، کوچه بهیار ،11.1

شماره تماس مدیریت کل : ۰۹۱۲۳۱۴۶۲۲۸

شماره همراه مسئول شعب: ۰۹۱۲۹۱۷۱۱۶۵

شماره تماس شعبه : ۰۲۱۲۲۷۷۹۰۸۳ و ۰۹۱۲۹۱۷۱۸۵۴