شعبه 2 : سعادت آباد،علامه شمالی،٢٠غربی،پلاک۲۷، مجموعه ورزشی آرسین

شماره تماس مدیریت کل : ۰۹۱۲۳۱۴۶۲۲۸

شماره همراه مسئول شعب: ۰۹۱۲۹۱۷۱۱۶۵

شماره تماس شعبه : ۰۲۱۲۲۰۸۸۳۶۹ و ۰۹۱۲۹۱۷۱۸۵۴